تولدت مبارک سحر
برای به یاد آوردن تو لازم نیست روز تولدت برسد.برای به یاد آوردن تو لازم نیست روز پر کشیدن ات را در تقویم ببینیم.هیچ نشانه و دلیلی برای به یاد آوردن تو لازم نیست.خنده های پر شور تو و نگاه مهربانت نشانه و دلیلی ست که بر روح و قلب تک تک دوستانت حک شده است. تو نمرده ای.تو خودِ زندگی بودی و هستی و زندگی هیچ وقت نمی تواند بمیرد. تو رفتی چون این جا برایت کوچک بود.آسمانی ها متعلق به آسمانند و زمین محقر را نمی توانند تاب بیاورند.برای همین هر سال تولدت را به جشن می نشینیم.چون باور داریم تو هستی.زنده تر و پر شور تر از همیشه در میان ما... تولدت مبارک سحر.بدان که تو با روح بزرگت همیشه در میان دوستانت هستی و خواهی بود.ما نمی دانیم تو کجا رفته ای، اما می دانیم کجا خواهی ماند.تا ابد در قلب تک تک ما...سلام ما را به آسمان برسان.